Je teamleden gaan zich echt niet zomaar klantgerichter* gedragen…

“Hoe krijg jij dit als manager/management toch voor elkaar?”

Onderstaand een aantal redenen waarom jouw teamleden niet meegaan met jouw wens.

Ze gaan niet met je mee omdat ze:

1. Niet vinden van zichzelf dat ze niet klantgericht werken

2. Niet goed weten wat jij verstaat onder ‘klantgerichter gedrag’

3. Niet ervaren dat het hen wat oplevert om klantgerichter te gaan werken

4. Niet weten wat een klant verstaat onder klantgericht gedrag

5. Niet continue gestimuleerd worden door jou als manager om dit klantgerichter gedrag te laten zien

6. Niet de juiste bevoegdheden hebben om dat te doen wat zij denken dat goed is voor de klant

7. Niet……? Andere reden….

Nu mijn vraag aan jou als manager of teamlid.

Welke van bovenstaande redenen is volgens jou de belangrijkste reden dat teamleden niet mee gaan in de wens van de manager?

* Als voorbeeld noem ik klantgerichter gedrag. Je kunt uiteraard iedere andere verandering neerzetten die een manager voor ogen heeft met zijn/haar team.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *