Onze sales- en klantgerichtheidstrajecten zijn 100% maatwerk. Ieder traject ontwikkelen dus op basis van de doelstelling, de situatie en de beoogde aanpak.

Kortweg zijn de stappen:

1. Verkenning van de vraag en behoefte. In deze fase bespreken wij wat de organisatie zelf ervaart als probleem of uitdaging en wat gezien wordt als resultaat van het traject. Ofwel, wat is er anders nadat het sales- of klantgerichtheidstraject is afgerond? We werken hierbij vanuit de VOORT-methode: Wat is het Vertrekpunt: Wat voor resultaat heeft de organisatie voor ogen? Vervolgens doen we Onderzoek naar vraag/behoefte/belemmeringen op de werkvloer. Daarna stellen wij Oplossingen voor in de vorm van het programma. Deze Reflecteren wij met onze opdrachtgever (ofwel sluit het programma aan op hun wens/behoefte). Tenslotte sTarten wij het traject al dan niet met een feestelijke kick-on

2. Start met training, begeleiding, coaching op de ‘werkvloer’. In deze fase worden de teams begeleid in het verbeteren van de sales- en/of klantgerichtheid.

3. Afsluiting: het traject wordt afgesloten met een feestelijke kick-out! Tijdens deze feestelijke kick-out worden successen gedeeld en vooruit gekeken. Tijdens de kick-out ontvangen de deelnemers hun certificaal van deelname.

Procesbegeleiding

We koppelen continu terug met de opdrachtgever over de voortgang van het programma. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat zijn de tussentijdse resultaten?

Interesse in het vergroten van de sales- en/of klantgerichtheid?
Neem dan contact op met ons via het contactformulier of bel met Hans Zomer op 06-51837131

Naast 100% maatwerk bieden wij ook diverse trainingen aan. Kijk hier voor ons huidige aanbod.